Rotarit Heeze foto's

Algemene voorwaarden

Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden:

Annulering
Indien u na inschrijving door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de Rotarit, wordt uw inschrijfgeld niet gerestitueerd maar wordt dit bedrag volledig aangewend voor het goede doel. Uiteraard is het wel mogelijk in dezelfde klasse een andere equipe onder uw inschrijving te laten deelnemen.

Overmacht
De organisatie zal 50% van het inschrijfgeld terugbetalen aan de deelnemers indien het evenement door overmacht niet doorgaat. "Overmacht" is iedere gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht van de partijen.

Rally reglement
De 17e Rotarit Rally wordt verreden volgens een eigen Rotarit reglement dat is opgenomen in het routeboek dat u aan de start van het evenement krijgt uitgereikt. Klik hier voor het reglement.

Verzekering
Door uw inschrijving verklaart u dat u tijdens de deelneming aan de rit verzekerd bent tegen aansprakelijkheid, zowel privé als in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en vergelijkbare buitenlandse wetten.

Betaling
Het inschrijfgeld bedraagt € 250,00 / € 500,00 (afhankelijk van gekozen sponsorbijdrage) en dient uiterlijk op 15 augustus 2016 te zijn voldaan op ABN Amrobank – Heeze; rekeningnummer NL10 RABO 0184 5023 14; ten name van Stichting goede doelen Rotary Club Heeze; o.v.v. Rotarit 2016 met de naam van de bestuurder.

Akkoordverklaring
Als deelnemer verklaart u zich te onderwerpen aan de regels van het Bijzonder Reglement en eventueel nog nader uit te geven bulletins en verklaart tevens de verkeersregels te zullen respecteren en de Rotarit Heeze niet in diskrediet te brengen. Bij overtreding volgt onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname.

Als deelnemer gaat u tevens akkoord dat uw e-mailadres in de toekomst door de organisatie gebruikt mag worden voor nieuwsinformatie door de organisatie van de Rotarit Heeze.

© Rotarit Heeze

Nu inschrijven

3 september 2017
17e Rotarit Rally