Rotarit Heeze foto's

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en wordt van tijd tot tijd geactualiseerd. Het kan desalniettemin voorkomen dat informatie op deze website inmiddels is achterhaald dan wel niet volledig of niet juist is. Mede gelet daarop zijn wij nimmer op enige wijze aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard en omvang dan ook, die mochten voortvloeien uit enig gebruik van informatie vermeld op deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Stichting goede doelen Rotary Club Heeze mogen teksten, lay-out, logo’s en/of grafische voorstellingen van deze website niét worden gebruikt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.

De beelden uit het fotoalbum mogen voor uitsluitend persoonlijk gebruik gedownload worden en niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.

© Rotarit Heeze

3 september 2017
17e Rotarit Rally