Rotarit Heeze foto's

goede doelen 2017

Stichting Zorglandgoed ’t Huisven (www.huisven.nl) ligt midden in het natuurgebied Groote Heide in Heeze. Doel van de Stichting is om mensen met een permanente, grote en/of tijdelijke afstand tot de arbeidsmarkt een veilige en beschutte plek te geven voor zinvolle, natuurlijke dagbesteding. De achtergrond van de deelnemers is uiteenlopend: verstandelijke beperking, gedrags-en/of ontwikkelingsstoornis, psychiatrische- of psychosociale problematiek, verslaving, of een combinatie van deze. De groep deelnemers waarvoor terugkeer naar de arbeidsmarkt aan de orde is, wordt ondersteund en gestimuleerd om deze terugkeer te bewerkstelligen.

De stichting werkt kleinschalig. Er zijn per dagdeel 8 – 10 deelnemers aanwezig, die veelal één-op-één begeleid worden door een vaste groep van 12 vrijwilligers.

Het motto is: werken met respect voor elkaar, dier en natuur. De stichting werkt lokaal samen met ondernemers, kunstkring Eymerick, Kasteel Heeze, Glorieuxpark in Eindhoven en andere stichtingen en zorg-boerderijen.

Vorig jaar is een deel van de opbrengst van de Rotarit gebruikt om een atelier op te zetten, waar zoveel mogelijk met natuurlijke materialen wordt gewerkt. Een belangrijk doel is dat de deelnemers hun creativiteit aanboren en hierbij onder begeleiding kunnen werken aan hun persoonlijke proces en ontwikkeling. Het tweede belangrijke doel is dat de deelnemers ambachten leren kennen en nieuwe vaardigheden aanleren. Het is de bedoeling nu een volgende stap te zetten op het vlak van materialen en hulpmiddelen. Daarnaast zal geïnvesteerd worden in hulpmiddelen voor buiten-werk.

“Onder Dak” is een nieuw wooninitiatief van stichting Neos voor mensen die dakloos zijn en (sociale) begeleiding nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. De reden waarom mensen ervoor “kiezen” dakloos te worden is vaak schrijnend. Vaak komen zij te wonen in een sociaal opvang tehuis van de Stichting Neos, zoals het Labrehuis. Uit onderzoek blijkt dat na verloop van een half jaar vereenzaming opnieuw op de loer ligt en terugval in 75% van de gevallen voorkomt. Het systeem moet daarmee anders worden ingericht.

“Onder Dak” is een vorm van zelfstandig groepswonen onder eigen regie voor en door cliënten van Neos. De mensen kiezen zelf met wie ze in een appartement gaan wonen. Iedereen in de groep heeft een ‘klik’ met tenminste een paar anderen in de groep. Hierdoor ontstaat een sociaal netwerk, waarin men elkaar kan versterken. In de aanloop naar wonen is er groepstraining om de groep echt en hecht te vormen zodat op termijn deze mensen weer zelfstandige kunnen functioneren in onze samenleving. Met onze bijdrage helpen wij de bewoners om voor hun kamers de meest elementaire zaken aan te schaffen. Zelf hebben ze immers niets.
www.st-neos.nl


© Rotarit Heeze   |   disclaimer   |   algemene voorwaarden   |   powered by Skillz

Nu inschrijven

3 september 2017
17e Rotarit Rally